Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
22 juli: de opkomst van de telefonie in Stompwijk en Veur


We gaan terug naar de tijd van onze grootouders, het is het begin van de 20e eeuw.
Veur en Stompwijk zijn rustieke dorpen waar het leven zijn gang gaat en iedereen elkaar bij naam en bijnaam kent. 
We gaan terug naar de tijd van onze grootouders, het is het begin van de 20e eeuw.
Veur en Stompwijk zijn rustieke dorpen waar het leven zijn gang gaat en iedereen elkaar bij naam en bijnaam kent. 
Op 16 juni 1906 valt er op het gemeentehuis een brief in de bus. Het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie te ’s Gravenhage is voornemens, alvorens men een hulptelefoon annex postkantoor (Rijkstelegraafkantoor) aan de Damlaan gaat bouwen, om het animo voor “eener aanvrage van een particuliere aansluiting der telefonie” binnen Veur en Stompwijk in kaart te brengen.
De kosten zo’n privé aansluiting bedragen voor elk perceel binnen 500 meter van het te realiseren hulptelefoonkantoor 25 gulden ’s jaars.
De lokale gesprekskosten worden per gesprek beraamd op 2,5 cent.
De kosten zo’n privé aansluiting bedragen voor elk perceel binnen 500 meter van het te realiseren hulptelefoonkantoor 25 gulden ’s jaars.
De lokale gesprekskosten worden per gesprek beraamd op 2,5 cent.Slechts een enkeling kon zich in begin van de jaren van de 20e eeuw in ons dorp een telefoonaansluiting veroorloven.
Naast de aansluiting van het gemeentehuis aan de Leidsekade, zien we toch ook de namen van een aantal bekende dorpsgenoten.


Luister interview met Idsard Bosman.WK220717 foto 1 brief
De brief van 3 oktober 1906


WK220717 foto 2 Lijst
Lijst met inwoners met een telefoonaansluiting

WK220717 foto 3 Halverhout timmerman aannemer
Nota van 15 juli 1915 met vermelding telefoonaansluiting (nr. 15)

WK220717 foto 4 situatieschets
Situatieschets voor een openbare telefooncel (1936)