Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Nadat in februari 1913 in het toenmalige Veur de woningbouwvereniging “Eensgezindheid” was opgericht, ontstond in 1918 de woningbouwvereniging “St. Willibrordus”.Nadat in februari 1913 in het toenmalige Veur de woningbouwvereniging “Eensgezindheid” was opgericht, ontstond in 1918 de woningbouwvereniging “St. Willibrordus”.Men ontwikkelde in eerste instantie het plan om de arbeiderswoningen  te bouwen op de Schoorlaan, maar vanwege de slechte bodemgesteldheid werd het plan uiteindelijk gerealiseerd op een ruim perceel grond gelegen in de directe nabijheid van de Bakkerslaan en de Kazernelaan.Het benodigde perceel grond zo’n kleine 2 hectare, werd door de gemeente van Veur gekocht van de warmoerzier de heer  Cornelis Jacobus Kortekaas, en voor een periode van 75 jaar in erfpacht gegeven aan de woningbouwvereniging “St. Willibrordus”

Met de bouw van de 59 woningen en 2 winkelpanden werd in 1919 gestart.Met de bouw van de 59 woningen en 2 winkelpanden werd in 1919 gestart.Al een klein jaar later, in 1920 konden de eerste bewoners en winkeliers hun intrek nemen in deze van alle gemakken voorziene woningen.De voor die tijd moderne woningen beschikten over een royale achtertuin, deze dienden als groentetuin. Op deze manier waren de bewoners zelfvoorzienend als het om hun eigen zelfgekweekte groenten ging. Voor die tijd een noviteit.De huur werd in 1920 vastgesteld op een bedrag van  4,50 gulden per week.

Volgens de opgave van de woningbouwvereniging St. Willibrordus van februari 1923, verdiende de  bewoners van deze arbeiderswijk gemiddeld zo’n 120 gulden per maand.Volgens de opgave van de woningbouwvereniging St. Willibrordus van februari 1923, verdiende de  bewoners van deze arbeiderswijk gemiddeld zo’n 120 gulden per maand.Het was de periode, dat je bij de ingebruikname van je nieuwe woning van de woningbouwvereniging nog een ledikant cadeau kreeg.In een brief van het bestuur van de RK Woningbouwvereniging St Willibrordus uit februari 1920, stellen zij de gemeente Veur voor om de Kazernelaan voortaan de St Willibrordusstraat en de Bakkerslaan voortaan de St Jozefstraat te noemen.  De rest van de straten in de wijk krijgen de namen St Raphaelstraat en St Willibrordusplein  en zo geschiedde.

De Rode pannenbuurt is binnen Leidschendam nog steeds een bijzondere buurt. Een plek waar generaties bewoners elkaar hebben zien opgroeien. Een warme sociale buurt, waar je niet  bij de voordeur aanbelt maar gewoon via de poort achterom gaat voor een kopje koffie en een praatje. Wie heeft er geen mooie herinneringen aan de melkhandelaar Klaas Zonneveld, de viswinkel van Leen Kleijn, de winkel van Cornelis Jongeling  en de waterstoker / kolenboer Gerrit van der Meer.De Rode pannenbuurt is binnen Leidschendam nog steeds een bijzondere buurt. Een plek waar generaties bewoners elkaar hebben zien opgroeien. Een warme sociale buurt, waar je niet  bij de voordeur aanbelt maar gewoon via de poort achterom gaat voor een kopje koffie en een praatje. Wie heeft er geen mooie herinneringen aan de melkhandelaar Klaas Zonneveld, de viswinkel van Leen Kleijn, de winkel van Cornelis Jongeling  en de waterstoker / kolenboer Gerrit van der Meer.
 
Interview met Idsard Bosman.wk050817foto 1 LF 1919 2 idnr 2149 Jpeg pix 1600
1919  Eerste steenlegging van 59 woningen en 2 winkelhuizen voor deEerste steenlegging van 59 woningen en 2 winkelhuizen voor der-k Woningbouwvereniging St Willibrordus door burgemeesterSweens.
Links op de achtergrond de St Willibrordusstraat.
Op devoorgrond thans de St Raphaelstraat Op de voorste rij dokterVan Zeeland burgemeester Sweens secretaris Van Delft enveldwachter Gerritsma Geheel rechts C. Weerdenburg laterewethouder en C. de Lange


wk050817foto 2 Brief bestuur RK Woningbouwvereniging 11 febr 1920 x
Brief bestuur RK Woningbouwvereniging 11 februari 1920
Voorstel benoeming straatnamen in de toekomstige Rode Pannenbuurt


wk050817foto 3 Situatieplan huizen bouwverniging 19 februari 1920
Gemeente Veur  Gemeente Veur  Situatieplan huizen bouwvereniging  schaal 1 : 1000 datum   19 februari 1920


wk050817foto 4 LP 1930 44 idnr 2392
1930 St Raphaelstraat gezien van de St Willibrordusstraat naar de St Jozefstraat. Ansichtkaart


wk050817foto 5 LF 1959 78 idnr 1152
1959 Gezicht vanaf de toren van het dr Neherlaboratorium van de PTT op de zgn rode pannenbuurt Van links naar rechts op de voorgrond de St Willibrordusstraat met naar links het St Willibrordusplein en naar rechts de St Bonificiusstraat Boven links het speelveld achter het raadhuis de Koningin Wilhelminalaan en Koningin Julianaweg Rechtsboven de in 2007 gesloopte flatwoningen aan de Delflandstraat