Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Interview met Idsard Bosman.


Het is het jaar 1839, als de 23e jarige arts Johannes Adam Keukenmeester zich als heelmeester in de Venestraat  vestigt.

Johannes komt uit een vooraanstaande familie, zijn vader geboren in 1781 te Schiedam was van beroep chirurgijn te Maasland en lid van het gemeentebestuur aldaar. 
Voor zover bekend, was de praktijk van Keukenmeester gevestigd aan de Venestraat 24.  
Op 24 november 1841 treed de 25 jarige Johannes Abraham Keukenmeester te Delft in het huwelijk met de 24 jarig Margaretha Johanna Frankamp.  Haar vader Wilhelmus Hendricus Frankamp is dan Hervormd predikant van Leidschendam en Stompwijk.

Het gezin krijgt maar liefst 13 kinderen.
Ze kenden niet alleen de blijdschap van een geboorte  van een kind, maar ook het verdriet.
Vier van hun  13 kinderen zijn niet ouder geworden van 2 jaar.
30092017 LF 1870 7 idnr 1900
Portret van de geneesheer Johannes Adam Keukenmeester
Op 21 januari 1857 wordt in het gezin Anna Maria Catharina Keukenmeester geboren.
Deze Anna Maria Catharina zal op woensdag 11 maart 1891 in het huwelijk treden met Piet Huijser. Hij is enkele jaren hiervoor, in 1889 als doctor in de geneeskunde afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Ondanks alle voorspoed, kent de huwelijksdag ook een rouwrandje.

Op 2 januari 1891 komt de vader van Anna Maria, de dienstdoende arts Johannes Adam Keukenmeester te overlijden. 
Anna heeft haar moeder nauwelijks gekend, ze was zelf  amper 3,5 toen haar moeder op 40 jarige leeftijd in  1861 overleed.

Nadat de nalatenschap van de heer Johannes Adam Keukenmeester op den 20e januari 1891 door de Voorburgse notaris Dirk Jacobus Klink is afgehandeld. Wordt het besluit genomen dat Piet Huiser direct na zijn huwelijk de dokterspraktijk zal overnemen.

Huijser is ook degene die ik 1897 het huidige pand aan de Venestraat 22-24 laat bouwen.
Deze eerste steen voor deze nieuwe dokterspraktijk werd destijds gelegd zijn  7 jarige nichtje Wilhelmina Hendrika Huijser. Zij was het dochtertje van zijn in 1856 geboren broer Teunis Huijser.

In 1901 wordt Piet Huijser als 2e gemeente geneesheer aangesteld.
Bij deze benoeming hoorde een jaarwedde van 37,50 gulden.

Het echtpaar Huijser – Keukenmeester heeft een goed lopende dokterspraktijk.
Dit blijkt ook uit de Kohieren van de inkomsten belasting van Stompwijk uit het boekjaar 1915/16  Het bedrag waarover belasting moet worden betaald wordt geschat op een jaar inkomen van  6.862,00  gulden.  

30092017 LF 1910 7 idnr 2048
Dokter Piet Huijser in 1910 staande naast zijn rijtuig Venestraat 22-24


De heer Huijser was een sociaal bewogen mens.
Samen met de 1e geneesheer C.J.H. de With richt hij voor de minima  omstreeks  1910 in Stompwijk en Veur een ziektekostenverzekering op. De Vereeniging Gepaste Voorzorg bood mensen (wiens inkomen per jaar niet hoger was dan 700 gulden) de gelegenheid zich te tegen een geringe wekelijksche vergoeding te verzekeren voor geneeskundige en heelkundige zorg.
De contributie bedroeg 10 cent per persoon en één cent voor kinderen tot 14 jaar.

In de notulen van B&W 18 juni 1892 zien we de volgende passage:  
Rekening de heer Huijser geneeskundige hulp.

“Wordt besloten de aangeleverde rekening van Dr. Huijser, arts alhier, voor het verrichtten van eene operatie aan de huisvrouw van W. Langerak met levering van verband middelen alsmede aan de huisvrouw van J. Lelieveld voor geneeskundige bijstand ten gezamenlijke bedrage van nlg. 60,00 uit de gemeentekas te betalen”.

Het is aannemelijk te veronderstellen, dat beide gezinnen armlastig waren en zich de geboden geneeskundige hulp nauwelijks of niet konden permitteren.

30092017 rekening huisarts P Huijser jaar 1914 zonder naam
                            Rekening wegens genees en heelkundige diensten en geleverde geneesmiddelen Januari t/m november 1914


   

Op zaterdag 22 januari 1930, viert dokter Huijser zijn 40 jarig jubileum als geneesheer.
Als blijkt van waardering zal zijn huis aan het einde van de dag vol staan met ruim 70 bloemstukken. 

Hr Huijser overlijd op 18 oktober 1931 op 70-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Den Haag.In september van datzelfde jaar, neemt dokter S.P Perquin  de dokterspraktijk aan de Venestraat over.

30092017 artikel Het Krantje dokter Venestraat29 juni 1989 dokter Perquin Sr

Dokter S.P. Perquin achter zijn bureau aan de Venestraat 24
 De heer Perquin was begaan met de lokale gemeenschap, en was bij zijn patiënten zeer gelief. 
Hij was erg actief in het verenigingsleven. maar heeft ook een rol van betekenis gespeeld in de oorlogsjaren. Perquin heeft zich ook ingezet bij de oprichting van kruisverenigingen en het bejaardencentrum Marienpark.

De Room Katholieke geloofsovertuiging speelde destijds een grote rol in het voormalige Veur en Stompwijk. De heer Perquin was als arts gemiddeld 150 keer per jaar aanwezig bij een bevalling.

De dokter nam in het begin , net zoals zijn voorgangers Keukenmeester en Huijser, de visites af met een ingespannen koets, later werd deze koets vervangen voor een auto.

In juni 1971 neemt zijn  zoon de heer A.V.M. Perquin de dokterspraktijk over.
De vele boeken, instrumenten en apothekersbenodigdheden en gebitstangen zijn stille getuigen van het verleden.
De huisarts was vroeger naast geneesheer ook nog tandarts.
In september 2000 neemt de dokter afscheid, en draagt de praktijk over aan Dr. van Gils.
De nieuwe huisarts heeft inmiddels een praktijkruimte in de Venestraat 30
Dit is het voormalige pand van de kruidenierswinkel van Vreeswijk.

Al dan niet in hetzelfde pand, bestaat er al 178 jaar  een dokterspraktijk in de Venestraat. 
De artsen Keukenmeester, Huijser en Perquin zijn binnen onze gemeente geëerd  met een eigen straatnaam.

En met dit eerbied blijven zijn deel uit maken van onze geschiedenis.