Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Interview met Idsard Bosman.


Een gemeentearchief (stadsarchief of streekarchief) is een algemene naam voor een gemeentelijke archiefbewaarplaats. Binnen de  beschikbare archiefdepots bevinden zich zowel archieven van de Overheid, de gemeente zelf en die van particulieren, verenigingen, kerken, families of personen.

21 10 2017DSC 0091 Depot ruimte
 Eén van de vele archiefdepots van het Haags gemeentearchief

Op de archieven van de Overheid bestaat een strikte wettelijke regelgeving, op de zg.”particuliere”

archieven is deze wetgeving in mindere mate aanwezig.

Dit houdt overigens niet in, dat je als particulier je archieven van huis zo maar kunt onderbrengen naar een willekeurig gemeentearchief. Het verwerven van archieven is aan regelgeving gebonden.

Een gemeentearchief beheert tientallen kilometer aan (historisch) materiaal zoals DTB akten, burgerlijke stand, kerkarchieven, tienduizenden foto’s, gravures, renten en filmmateriaal.

Dit vraagt om de nodige archiefzorg, structureel behoud en indien nodig restauratie.

21 10 2017 Akte wei hooiland in de Fluitpolder 16 april 1779
Een oude charter betreffende de aankoop van wei en hooiland in de Fluitpolder uit 1779

Deze zorg voor ons historisch erfgoed bestaat al eeuwen, helaas zijn er in het verleden door verkeerde inzichten en gebrek aan kennis hierbij niet altijd de juiste beslissingen genomen.

 Maar ook door brand (kerkarchieven werden vaak in de kerk bewaard) , oorlogsschade en schimmelvorming zijn archieven voorgoed verloren gegaan.

De archieven van Leidschendam-Voorburg zijn officieel per 01 januari 2014 overgebracht naar de depots van het Haags gemeentearchief.  Het merendeel hiervan is digitaal opvraagbaar, of al dan niet in originele vorm beschikbaar op onze studiezaal.

Samen met het archief van Leidschendam-Voorburg en het Nederlands Muziek Instituut, beschikt het Haags gemeentearchief over een kleine 16 kilometer aan materiaal.

Ter vergelijking, het Stadsarchief Amsterdam heef 50 kilometer aan archiefmateriaal.  

21 10 2017 Stompwijk kadaster 1819 verzamelplan sectie A H 
Een kaart van Stompwijk uit 1819 (einde van de Franse tijd)

Door de eeuwen heen weten we hoe papier zich gedraagt, dit weten we echter nog niet van onze digitale dragers.