Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Vijf eeuwen boeren aan de Noortheylaan
De bodem van Leidschendam-Voorburg bergt vele verrassingen. Vorig voorjaar werd in het
winkelcentrum Leidschenhage een compleet boerenbedrijf uit de Late Steentijd, zo'n 5000
jaar geleden, opgegraven en kon achter de Oude Trambaan een doorsnede van het
Romeinse kanaal van Corbulo van zo'n 1800 à 1900 jaar geleden zichtbaar worden
gemaakt. En beroemd zelfs zijn de opgravingen van de voorbije jaren in het Voorburgse Park
Arentsburg van de Romeinse stad Forum Hadriani.

Maar ook de kleinere archeologische onderzoeken en waarnemingen in Leidschendam-
Voorburg zijn vaak de moeite waard en leveren interessante vondsten en boeiende
informatie op. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek dat de Archeologische
Werkgroep Leidschendam-Voorburg een aantal jaren geleden heeft uitgevoerd rond en in
een boerderij aan de Noortheylaan in Leidschendam.

In de jaren 2000 en 2001 werd deze boerderij, even buiten de bebouwde kom van de
gemeente, grondig gerestaureerd, waarbij de eigenaar de Archeologische Werkgroep de
gelegenheid gaf om onderzoek te doen. Na afsluiting van het veldonderzoek restten er
twintig grote dozen met materiaal, dat - nadat het enkele jaren in het depot had gestaan - in
de afgelopen jaren is uitgezocht en bestudeerd.

Het opgegraven materiaal van de boerderij bestond uit aardewerk, metaal, glas, kleipijpen,
leer en botten; van onaanzienlijke scherven van bruine kookpoten en tot een groot stuk van
een fraai versierd majolica schaal, en van roestige spijkers tot een gouden gespje. Aan de
hand van deze vondsten kunnen nu verhalen worden verteld, zoals over het werk, de
activiteiten in de keuken, de besteding van de vrije tijd en over de groeiende welstand van de
boeren aan de Noortheylaan.

25 11 2017 Afb. 1 Baardmanskruik
Een 17e-eeuwse steengoedkan uit het Duitse Frechen met de afbeelding van een man met een baard (foto AWLV).

25 11 2017 Afb. 2 Gouden gespje
Gouden gespje (foto AWLV).