Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
De bouwmanswoning Westbosch in de 17e eeuw

Wanneer de bouwmanswoning Westbosch in wat nu Leidschendam heet precies is gebouwd is niet bekend. Maar een eerste aanwijzing vinden we in een rapport van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort waarin men deze boerderij dateert rond 1630. De originele bouwvorm is van een zg. hallenhuis met kruk. Later is hier een tweede voorgevel aangebouwd.

Op de monumentenlijst wordt de woning daarom omschreven als een dwarshuis met twee topgevels  en een rieten dak.  Deze bouwmanswoning lag vroeger aan de Heerenwegh.  
Op een kaart van Hoogheemraadschap van Rijnland uit het jaar 1615, zien we op de plek waar nu Westbosch staat ook een woning / boerderij ingetekend. Het is aannemelijk dat het hier om dezelfde boerderij gaat.  De woning vertoont geografische overeenkomsten  met de huidige ligging van Westbosch 
9 12 2017 foto 1 Detail kaart Hoogheemraadschap Rijnland kaart A 4192 jaar 1615
Detail kaart Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1615 met binnen het kader de ligging van de boerderij


We weten dat de boerderij in het begin van de 17e eeuw is bewoond door de familie van Leeuwen en wel door Pieter Corneliszn van Leeuwen, hij was de derde zoon uit het gezin van Cornelis Joriszn van Leeuwen (1596-1637) en Joosgen Cornelisdr.  Pieter huwde op 26 april 1637 te Voorschoten met Geertje Willemsdr. van Coppel.

We zien de naam van deze Pieter Corneliszn terug komen in het morgenboek uit 1648 “Morgentallen in de Heerlijckheijt banne van Veur” Pieter Corneliszn bezit 10 morgen en 1,5 hont aan  land.
In een document uit het rechtelijk archief van Veur van 10 januari 1646 lezen we dat ene edele jonkheer Justus van Egmont van der Nieuburg zijn bezittingen verkoopt ten behoeve van Pieter Corneliszn van Leeuwen het gaat hierbij om een  “seeckere wooninge als huys, schuyr, bargen, boomgaert ende plantagie”  alles voor de somma van drije duijsent vijf hondert Caroli guldens 
Een Carolusgulden of Karolusgulden is een oude munt die ten tijde van keizer Karel V werd geslagen en naar hem is genoemd.

De Carolusgulden bestond zowel in een gouden uitvoering (Carolus d'or) als een zilveren (Carolus d'argent). De gouden Carolusgulden werd voor het eerst in 1517 geslagen, de zilveren in 1543. Beide vertegenwoordigden bij de invoering van de zilveren Carolusgulden dezelfde waarde. Deze bedroeg 20 stuivers.
9 12 2017foto 2 Carolus gulden
Voorbeeld van een zilveren Carolusgulden


In de gewelfde “weckkelder” van Westbosch, gelegen  op de noordkant van de boerderij (de huidige straatkant) zijn rondom tegels aangetroffen uit het midden van de 17e eeuw.
Men heeft altijd aangenomen dat deze tegels afkomstig waren van een tegelfabriek uit Makkum. 
9 12 2017 foto 3 Gewelfde kelder Westbosch 13 12 2014
De gewelfde “weck” kelder van de bouwmanswoning Westbosch


Maar de oorsprong van  deze  “herdertjes” ligt alles behalve in MakkumMaar ook aan de hand van een Dendrochronologisch (jaarringen) onderzoek kan een datering  voor het gebruikte hout in een boerderij of huis worden bepaald. 
Dit onderzoek wordt ook gebruikt voor het onderzoeken van oude schilderijen.
Aan de hand van het gebruikte houten paneel van het schilderij kan een tijdsindicatie,  en daarmee de echtheid van een werk worden vastgesteld.