Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
De bloemenzaak van Van Oosten

Luister interview met Idsard Bosman.De bloemenzaak van Van Oosten aan de Damlaan 66-68 in Leidschendam  was tussen de jaren 20 en 1972 een begrip in Leidschendam en omstreken. 
Niet alleen de vele dorpsgenoten kwamen met vaste regelmaat in de winkel, maar ook de r.k. Petrus en Pauluskerk in vorm van o.a. de pastors Beijsens en Kammers waren hier namens de rooms katholieke parochie jarenlang  vaste klant.  

03 02 2018 Van Oosten bloemist Damlaan 26 rekening 29 december 1924 Damlaan 28
Nota A.J. van Oosten voor de weledel eerwaarde heer pastor Beijsens 29 dec. 1924  We zien als adres op deze nota Damlaan 28

              
Maar hoe is het allemaal zo begonnen?
Het is inmiddels 1925, als op 28 januari van dat jaar de architect Jos Knijnenburg, namens de heer A.J. van Oosten, bij het college van B&W van Veur vergunning aan vraagt om op een perceel grond (kadastraal sectie B 2418) gelegen aan de Damlaan een winkelhuis  met beneden- en bovenwoning te mogen bouwen. De vermoedelijke bouwkosten worden geraamd op 12.000 gulden.  Volgens de originele blauwdruk bestaat het pand beneden uit een winkelruimte van 24 vierkante meter met daarachter een ruime kamer met keuken. Boven is er ruimte voor diverse kamers met een keuken. 
Op een nota uit 1926 zien we dat het bloemenmagazijn en kwekerij de naam ‘In Horto Florum’ (in de bloementuin) draagt.
Adrianus Johannes van Oosten trouwt op 25 augustus 1925 in Veur met Apolonia (Ploon) van Bohemen. 

03 02 2018 LFC 1930 20 idnr 576
Foto: gemeentearchief Leidschendam-Voorburg  De Damlaan in 1930 met in het midden de bloemenwinkel van Adrianus Johannes van Oosten.


03 02 2018 In Horto Florum van Oosten adresboek 1931
Advertentie  adresboek 1931 Veur

In Horto Florum wordt FLEUR 2000 
Als 18-jarige komt Jan van Schooten in 1962 werken bij de bloemist en kwekerij van Van Oosten. Acht jaar later neemt hij samen met zijn vrouw Jeanne de zaak over. 
Voor Jan, afkomstig uit Noordwijkerhout,  is het bloemenvak niet vreemd; zijn halve familie zit immers in de bloemen. 
Omdat de eeuwwisseling, begin van de jaren 70 nog heel ver weg leek besluiten Jan en Jeanne in 1972 de bloemenzaak de naam Fleur 2000 te geven.Op zaterdag 30 juni 2007 is de zaak voor de allerlaatste keer geopend. Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.  
03 02 2018 119 FLEUR 2000 kranten artikel Het Krantje 19 04 2007
Advertentie weekblad Het Krantje 19 april 2007


Het pand van Fleur 2000 is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
De bekende hoek met Van Oosten, rijwielhandel Van Haastrecht en Vreeburg de slager is nu echt voltooid verleden tijd.