Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Herberg ’t Eiland

Luister interview met Idsard Bosman.- den oudsten herberg van Veur-

De oudste gegevens van de herberg ’t Eiland dateren van begin 1600
We zien dan Cornelis Willemszn Backer als grond eigenaar.
2018 04 07 AA akte 26 juni 1714 briefje Claes vd Hoeve en Wolphert vd Hoeve
akte 26 juni 1714 briefje Claes vd Hoeve en Wolphert vd Hoeve

Begin 17e eeuw was dit stuk land niet meer dan een ‘schiereiland’ met slechts enige huisinghe nabij de Vliet. 
Op 11 mei 1653 zien we Dirck Maertenszn van Noort als eigenaar. Hij is ook degene op een gedeelte van de grond een scheepswerf met de naam de scheepmakerij van Veur laat bouwen.
2018 04 07 AB Archief HH Petrus en Paulus inv 245 charter 02 januarij 1787
Archief HH Petrus en Paulus inv 245 charter 02 januarij 1787

Het stuk grond was belast met 7 guldens en 5 stuivers aan erfpacht, welke men moest voldoen aan ’t Cappittel ten Hogelande te Leyden ( de Hooglandse kerk van Leiden) 

Deze Dirck van Noort was ook degene die de herberg stichtte, bij de verkoop op 28 december 1694 vinden we de volgende omschrijving ‘een groot, ruym hegt sterke gebouwde, vermaerde neringrijke Herberghe, mitsgaders een stal, binnen en buyten kaatsbaen, een kegelbaen , bleykvelt , twee tuynen, een schuyr en een groote werff daeragter staende” 
2018 04 07 AC LFT 1750 1 idnr 42
1750

Dirck van Noort verkoopt de herberg voor 2.825,00 Nederlandse gulden aan Claes van der Hoeve.
Na het overlijden van Dirck in juni 1714 zien we zijn zoon Wolphert als eigenaar. 
2018 04 07 AD inventaris 384 plattegrond voor 1829 tot 1886 kerk
inventaris 384 plattegrond voor 1829 tot 1886 kerk


De achter de herberg gelegen scheepsmakerij van de scheepsbouwers Michiel en Zachrias van den Hoeck, had net zoals de steden van Delft en Leyden vrij overpad. Vele eeuwen later zouden de gebroeders van Dongen, van het aan de Vliet gelegen paviljoen, nog steeds gebruik maken van het recht van overpad.
2018 04 07 AE LFS 1840 01 idnr 52
1840

Deze herberg diende niet alleen voor een drankje, hapje of een slaapplek.
Er werd ook ‘recht’ gesproken. Schouten en Schepenen van Veur kwamen hier bijeen om over civiele zaken een oordeel en uitspraak te doen. Tot 1811 werd er ook recht gesproken in herberg de Zwaan.
2018 04 07 AF archief Petrus en Paulus inv 243 brief notaris Van Berckel 14 juni 1870
archief Petrus en Paulus inv 243 brief notaris Van Berckel 14 juni 1870

Behalve koffie, thee, bier en wijn zien we ook vaak het gebruik van een ‘morgendrank’. Het blijkt hier achteraf gezien te gaan om jenever of brandewijn.

Ook de leden van de Brandspuit en de Kroosheemraden kwamen vaak in de herberg, zo blijkt ook uit hun rekening. Er werd in die tijd smakelijk getafeld. De rekening vermelde o.a. voor iedere groep acht flessen wijn, welke één gulden per fles kosten, De totale rekening was resp. 25 gulden en 26 gulden.
2018 04 07 AG LF 1860 1 idnr 270
1860

De kamerhuur voor het dorpsbestuur bedroeg 3 gulden en 6 stuivers per maand 

De herberg zorgden ook voor het nodige vertier, zo blijkt uit het aanplakbiljet uit 1860
De aankondiging betreft hier zowel de opvoering van het romantische treurspel als een kluchtig blijspel alle ten behoeve van de Algemeene armen 
2018 04 07 AH uitspanning Het Eiland collectie Stadsmuseum
uitspanning Het Eeiland collectie Stadsmusum

Na diverse verkopen wordt in 1850 Willem Lodewijk van Berckel , burgemeester van Delft, de nieuwe eigenaar. Hij stelt de koetsier Ignatius Schoenmaker als pachter aan.