Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
De slagerij van “ome Jaap” Schuijt.

Luister interview met Idsard Bosman.


Leidschendam heeft tussen 1929 en 1969 een markante slager gekend.

Jacobus Adrianus Schuijt voor intimi “Ome Jaap” nam op aanraden van zijn vader in 1929 als 21e jarige de slagerij van J.de Jager in de Damstraat over.

2018 05 05 Slagerij Jaap Schuijt Damstraat 10
Jaap Schuijt poseert voor zijn winkel in de Damstraat

In 1920 komen de ouders van Jaap, zijnde Jacob Schuijt van beroep landbouwer en Bregtje Hofland met hun gezin van 4 zonen en 5 dochters vanuit Castricum naar Veur.

Jaap Schuijt heeft naar alle waarschijnlijk destijds dit winkel en woonpand gehuurd van de heer Simon Johannes Willibrordus van Riel.
Deze van Riel krijgt (volgens informatie uit het bouwarchief van Veur) als eigenaar van het perceel in maart 1920 toestemming om aan de Damstraat een groot winkelhuis te laten bouwen.
Van Riel was zelf winkelier / kapper

2018 05 05 Slagerij Jaap Schuijt Damstraat
Jaap met zijn personeel en zg. ‘paaskoe” van zijn slagerij aan de Damstraat

2018 05 05 Adresboek L dam Stompwijk 1931 blz 172 173
Advertentie adresboek 1931 Veur en Stompwijk

Jaap had de nodige ervaring in het slagersvak als knecht bij Scholtes aan het Damplein en Grunniken in Voorschoten, Piet de Graaf in Voorburg en Johan Coomen in Den Haag.

De eerste 3 jaar na de opening runde Jaap samen met zijn vaste knecht de heer Dongelman , later kwam ook nog de knecht Gerard van de Horst die ook in de kost kwam bij Jaap.

Op 15 november 1932 treed Jaap te Veur in het huwelijk met Wilhelmina Maria Halverhout.

Medio jaren 30 ontstaan er plannen om de panden aan de Damstraat af te breken.
Om dat zelfde moment komt er aan de Koning Julianaweg (toen nog Veursche straatweg) een pand vrij.
Dit is het pand van de rijwielhandel Leonardus Egbertus Mulder Mulder. Tijdens de kerst van dat jaar opent Jaap samen met zijn vrouw en 3 man personeel de deuren van zijn nieuwe winkel.

2018 05 05 Slagerij Jaap Schuijt Kon Julianaweg
Jaap en Bregje poseren voor hun slagerswinkel aan de Koningin Julianaweg 4

Tijdens de crisisjaren (1929-1939) werd er vlees in blik verkocht tegen de prijs van 36 cent.
7 pond speklappen en 5 pond vleeskrabbetjes kostten toen elk één gulden!
Jaap verdienden in beide gevallen slechts een kwartje

Het was armoe troef, Jaap was een persoon met een gouden hart en een liefdadig karakter.
En hielp de minderbedeelde burgers waar dit kon. Er waren mensen die vlees niet meer konden betalen, de kaantjes pan werd regelmatig met een stukje brood ‘schoongeveegd’

Er werd niet alleen in de winkel verkocht maar Jaap of de jongste bediende bezorgde ook de bestellingen met een transportfiets.
De vleesproducten werden in de winkel gekoeld met palletijs. Tot het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw ging dit nog zo.
Daarna maakte Jaap gebruik van een eigen elektrische koeling.

In 1959 komt er achter de winkel een cafetaria. Dochter Gitty heeft zich inmiddels als 18e jarige bekwaamd in het slagersvak.
De jongste dochter Lucia staat als 14 jarige in het cafetaria. Hun zoon Jim (geboren in 1949) heeft nooit de ambitie gehad voor het vak van zijn vader en moeder.
Als de dochters verkering krijgen helpen de schoonzoons Wim Ruyters en Jan Nieuwenburg ‘gewoon’ mee in het bedrijf. En Jaap stond bekend om zijn eigen gemaakte gehaktballen!

Omdat er geen opvolging was, en de gemeente plannen had om de achterkant (waar het cafetaria was gevestigd) te laten slopen in verband met een wijziging in de verkeerssituatie kwam er na 40 jaar een einde aan het voortbestaan van de slagerij.


In juni 1973 overleed Jaap Schuijt.

Na een plechtige Requiem mis in de St. Opifexkerk neemt Leidschendam op maandag 18 juni 1973 op het Agathakerkhof massaal afscheid van deze markante persoonlijkheid.

2018 05 05 LF 1930 1452018 05 05 LF 1933 26