Het College van B&W van de gemeente Leidschendam - Voorburg heeft het voornemen om volgend jaar de hondenbelasting met € 40,- te verhogen, om hiermee het tekort op de Gemeente begroting te verminderen. Gemeentebelangen LVbg is hier vel op tegen en protesteert vanochtend 2 juli, met ludieke actie: de baasjes maken zoveel mogelijk geluid met hun mond, honden blaffen zo hard mogelijk.