Deel drie van documentaireserie ‘Boeren tussen Steden’, over melkveehouders in de westelijke uitloper van het ‘Groene Hart’, 
werd opgenomen bij Maatschap Van Vliet/Van Wissen, aan de Stompwijkseweg 60 in Stompwijk.