Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
Blijf zoveel mogelijk thuis, hou afstand, was de handen, zoek alternatieven, blijf gezond. Corona.. alleen samen krijgen we corona onder controle