Aandacht voor Sport uit onze regio met:
- Cor Vogelenzang
- Rob Velders
- Hans Nieuwland


Cor Vogelenzang voorzitter Haagse Scheidsrechtersvereniging

Rob Velders Voorzitter Volleybalvereniging Volevo

Hans Nieuwland Toerclub Stompwijk