Samenloop voor Hoop is stop gezet door KWF omdat de kosten voor het organiseren relatief hoog zijn.