Buurtdag Park Leeuwenburgh was een succes met mooi weer en vol op sportieve activiteiten.