De Groene klaver is een coƶperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inspannen om de weidevogels zoveel mogelijk te helpen tijdens het broedseizoen.