Bewoners hebben last van meeuwen en duiven. Ze slapen er slecht van. Er is veel afval en weinig handhaving.