De klimaatwakers houden gedurende de kabinetsformatie een wake voor het klimaat bij het tweede kamer gebouw