In Voorschoten heeft de stichting "Voorschoten voor elkaar"het initiatief genomen voor het organiseren van een beursvloer. De bedoeling van de beursvloer is, dat vrijwillgers organisaties aan het bedrijfsleven, of andere vrijwilligers gekoppeld kunnen worden.
Net als op de echte beurs wordt de beurs geopend met een slag op de gong en werkt men met hoekmannen. Deze eerste Voorschotense beursvloer was een groot succes en werd georganiseerd door Sandra Events.