De dag van de Mantelzorg.

Eens per jaar worden landelijk alle mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Midvliet ging voor dit jaar naar Rijswijk waar Max Nierstrasz in Stervoorde met enkelen van hun sprak.