In de november editie een special met tenor saxofonist Simon Rigter.