Op donderdagavond 7 december 2017 werd er door de projectorganisatie N3MP weer een inloopbijeenkomst georganiseerd in Snowworld Zoetermeer. Deze bijeenkomst i.h.k.v. de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg was vooral gericht op het inrichtingsplan van de Nieuwe Driemanspolder (N3MP).