Afgelopen dinsdag werden onder Siberische omstandigheden de 6 Franse commando's herdacht, die in februari 1944 omkwamen aan de Wassenaarse slag.
Loco burgemeester Bert Doorn en kolonel Sylvain Nogrette spraken hun dankbaarheid uit aan het adres van de commando's, die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Vervolgens werden kransen en bloemstukken gelegd ter nagedachtenis aan hen, die vielen.