Vrijdag 2 maart 2018 was het op de Vogelplas Starrevaart, weer eens een drukte van belang. Er werd volop geschaatst, er werd gehockeyd, er waren ijszeilers actief en veel jonge kinderen maakten voor het eerst kennis met het schaatsen op natuurijs. Koek en zopie was helaas niet verkrijgbaar, maar ook daar hadden sommige bezoekers een oplossing voor bedacht.