Op zondag 4 maart 2018, was de ijspret, na een aantal mooie schaatsdagen, opeens verdwenen. De invallende dooi werd door de Reddingsbrigade Leidschendam aangegrepen, om een aantal 
oefeningen te houden m.b.t. het redden van drenkelingen uit het ijs. Midvliet TV liep een dagje mee en deed verslag van deze bijzondere trainingsdag.