Op woensdag 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maakte Midvliet TV een rondje 
langs een aantal stemlokalen. Een kleine steekproef, waarin belangrijke thema’s voor de inwoners duidelijk
naar voren kwamen.