Deze keer aandacht voor:
- Vaccineren van huisdieren
- Nieuwe wet dierenwelzijn
- Klinische trials