Sinds kort is het pastorale team van de parochiefederatie R.K. Vlietstreek versterkt met de 32-jarige pater Tom Kouijzer. Dat is uniek, omdat ook jonge priester Daan Huntjes deel uitmaakt van hetzelfde team.
We maakten nader kennis met pater Tom Kouijzer, die al veel ervaring in het buitenland heeft opgedaan.