Woningcorporatie WoonInvest gaat opnieuw kijken naar het voornemen om 96 sociale woningen in het Oranjekwartier in Voorburg te slopen voor nieuwbouw.
Het voornemen om bijna 100 woningen in Voorburg te slopen stuitte tot nu toe op veel weerstand bij de bewoners. We spraken over dit vervolgonderzoek met Mirjam Ott, projectontwikkelaar Wooninvest.