In de studio waren raadsleden Ole Heil (VVD) en Natalie van Weers (GroenLinks) te gast. Ze spraken over het vertrek van burgemeester Tigelaar en de kadernota 2022-2025.

VVD en GroenLinks over het vertrek van burgemeester Tigelaar:

VVD en GroenLinks over de kadernota 2022-2025, die vlak voor het zomerreces werd besproken in de gemeenteraad: