Het MKB Leidschendam Voorburg heeft een themabijeenkomst georganiseerd over de bereikbaarheid in de gemeente. 
Hiermee hadden ze als doel ondernemers te informeren over de stand van zaken, door middel van het vaststellen en delen van feiten over bereikbaarheid en maatregelen. Ze bespraken de impact van maatregelen ondernemers in geheel Leidschendam-Voorburg en men nam de tijd voor aandachtspunten vanuit economisch perspectief en impact voor de ondernemers.