Vanaf schooljaar ‘22-’23 kunnen leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo op het Veurs Lyceum eindexamen doen in het vak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’.
De petitie van Annet Wijermars uit Voorburg tegen de sloop van de huurwoningen in het Oranjekwartier is inmiddels de 800 gepasseerd.
VvE Nieuw Damplein is teleurgesteld in het feit dat het bord 'doorgaand verkeer' nog niet is weggehaald op de hoek Damplein/Plaspoelstraat in Leidschendam.
De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet samen met projectontwikkelaar Wibaut mogelijkheden om op de locatie van de timmerfabriek aan de Vlietweg in Leidschendam woningen te realiseren.
Iedereen uit de regio die fysiek beperkt is en wil (blijven) sporten of bewegen, kan nu terecht in de Mobilitheek om sporthulpmiddelen te lenen en uit te proberen.
Theater Ludens en Het Veur Theater zijn blij dat ze de deuren weer kunnen openen. De theaters stellen daarom een super-de-luxe avondje uit ter beschikking.
Alle cursussen en activiteiten van Woej gaan vanaf maandag 31 januari weer volledig van start. De overige diensten van Woej zijn ook weer beschikbaar.
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 januari ingestemd met een nieuwe locatie voor de Voorburgse Rugby-Club (VRC).
In Stompwijk en Leidschendam zijn op woensdag 26 januari door wethouder sport Astrid van Eekelen nieuwe fitplaatsen geopend.
Dat is de strekking van de motie die de Gemeenteraad op 25 januari heeft aangenomen in het kader van het corona herstelbeleid.
De leden van GBLV/Gemeentebelangen hebben op 24 januari tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.
De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg heeft met zorgen kennisgenomen van de reconstructie van een onderzoek naar polarisatie en extremisme in de gemeente.
Na de contractverlenging van hoofdtrainer Maurizio Ceccucci is de Leidschendamse voetbalvereniging RKAVV druk bezig geweest met het vastleggen van de andere stafleden en spelers.