De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk hebben overeenstemming bereikt over de bouw van minstens 5000 woningen op Valkenburg in Katwijk. De vier partijen tekenden de bestuurlijke afspraken op voormalig vliegkamp Valkenburg, de wethouder Kees Wassenaar en Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertelden erover.