Zeg Nee tegen het HOV Trace

De bewoners van de Binckhorst zijn in protest gekomen tegen het HOV-Tracé wat dreigt door hun straat te komen.