Piekberging Nieuwe Driemanspolder

De regio rond de Nieuwe Driemanspolder is van oudsher een polderlandschap met een polder-boezemsysteem.
De polders vangen (regen)water op in sloten. Poldergemalen pompen dit water naar het hogergelegen boezemstelsel.
Dit stelsel bestaat uit kanalen en meren die in open verbinding met elkaar staan en zorgt voor een tijdelijke opslag van water.