Burgerinitiatief voor een groen en open Vlietland

“Vlietland moet groen en openblijven” dat is de oproep die diverse gemeentelijke - en provinciale fracties en met hen allerlei lokale burgerbewegingen in de afgelopen maanden hebben gedaan aan het college van Leidschendam-Voorburg. Circa 100 burger en vertegenwoordigers van een aantal van die partijen hielden op zondagmiddag 12 maart een gezamenlijke demonstratie in Vlietland-Noord.”