Petitie HOV de Binkhorst

Dinsdagavond hebben inwoners van Voorburg een petitie aangebonden aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De bewoners maken zich zorgen over de plannen voor een nieuwe openbaarvervoersverbinding tussen Den Haag CS en station Voorburg. Ze vragen onder meer om meer invloed op de plannen en willen dat de gemeente kijkt naar alternatieve routes.