Participatieverordening

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan een participatieverordening. In drie bijeenkomsten werken inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren aan deze verordening. Midvliet was aanwezig bij de tweede bijeenkomst.