Walk into the light

Met 'Walk into the Light', een wandeling vanuit het donker naar het licht van de opkomende zon, werd aandacht gevraagd voor mensen die door zelfdoding uit het leven zijn gestapt. Maar ook voor hun naasten en mensen die met suïcidale gedachten rondlopen.