World Cleanup Day in Prinsenhof

Zaterdag 16 september werd wereldwijd de World Cleunup Day gehouden. Wij waren aanwezig in Park en de Wijk Prinsenhof en keken mee hoe men daar invulling gaf aan dit evenement.