Op zaterdag 21 juli 2018, werd tijdens de Stompwijkse Paardendagen de Poldercross in ere hersteld. De organiserende ijsclub "Nut en Vermaak" had op een parcours van 2 km, maar liefst 22 hindernissen en obstakels opgenomen. En over de belangstelling voor deze poldercross was de organisatie dik tevreden.