Afgelopen donderdag werd in raadhuis de Paauw tijdens een receptie
afscheid genomen van drie wethouders uit het vorige college te weten
Bert Doorn, Freddy Blommers en Leo maat.

Vele Wassenaarders waren aanwezig tijdens de geanimeerde receptie.
Burgemeester Frank Koen dankte de oud-wethouders voor hun inspanningen
voor de gemeente Wassenaar en voor de goede samenwerking. Ook de
herkozen wethouder Inge Zweerts de Jong sprak haar dank uit.

In hun vaak amusante afscheidswoordje bedankten de drie oud wethouders
op hun beurt het college en de gemeenteraad voor de prettige samenwerking.