et hoe en waarom van 930 Asielzoekers in Duinrell

Er heerst in Wassenaar veel onduidelijkheid en onrust over de opvang van asielzoekers in Duinrell.  De brief, die door de gemeente aan de omwonenden van Duinrell is geschreven stelt de mensen vaak niet gerust. Op Facebook laten voor en tegenstanders hun mening horen en ook in het dagelijks gesprek klinkt de onrust door. 

Maar wie weet nu precies om wat voor asielzoekers het gaat? 
Zijn het mensen uit oorlogssituaties, die hier een veilig heenkomen zoeken? Of gaat het om gelukszoekers uit veilige landen, die hier toch geen verblijfsstatus zullen krijgen? 
Gaat het om gezinnen of alleenstaanden? Zijn het asielzoekers, die al een status hebben, of moeten zij de procedure nog doorlopen?

Waarom zo veel ? 
Hoe is het geregeld met de veiligheid. Kunnen de Wassenaarders hun dochters bijvoorbeeld  nog veilig alleen naar de hockey training laten fietsen? Moeten de bejaarde mensen,die tegenover Duinrell wonen zich zorgen maken? Dit en meer is  voorgelegd aan burgemeester Frank Koen en Boukje van Dijk van het COA . 
Zij hebben hiermee een platform gekregen om duidelijk uit te leggen hoe de vork nu in de steel zit.Dat er landelijk ook veel onrust heerst over de opvang van asielzoekers, bleek daags na de opname van dit interview. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en met hem diverse andere burgemeesters, hebben aangekondigd, dat asielzoekers uit veilige landen niet meer zullen worden opgenomen in hun gemeenten, vanwege de overlast voor de bevolking. 

Dit bericht kwam te laat om  in dit interview mee te kunnen nemen.
Echter het streven was  met dit interview duidelijkheid te brengen in de Wassenaarse situatie.  
Het is aan de gemeente Wassenaar en het COA passende maatregelen te nemen om de veiligheid van haar burgers en de veiligheid van de asielzoekers te waarborgen.