In galerie “De Molen” in Wassenaar loopt van 1 december 2018 tot 06 januari 2019 de tentoonstelling “Petites Surprises” van Kunstgroep Wassenaar. Midvliet TV maakte een impressie van
deze tentoonstelling, met allemaal kunstwerken op kleine maat en tegen een lage prijs.