Ontmoetingscentrum Mariënpark
De laatste werkzaamheden aan de nieuwe woonzorglocatie in Leidschendam zijn nog niet afgerond. De eerste bewoners worden begin 2019 verwacht. In Mariënpark wordt je van harte welkom geheten en uitgenodigd in haar ontmoetingsruimte. Voor deze locatie is aanmelden vooraf niet nodig, dus loopt gewoon een keer binnen! Deze keer, bloemschikken er wordt met veel plezier en concentratie aan de bloemstukken gewerkt. Bent je enthousiast geworden,neem dan de regie in eigenhanden en kom dan eens kennismaken in het ontmoetingscentra, en wie weet wat dit je brengt.