De inwoners van Stompwijk zijn niet zo blij met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ze voelen zich het vijfde wiel aan de wagen, leegloop dreigt als er geen woningen worden bijgebouwd. Waarom dan niet aansluiting zoeken bij buurgemeente Zoeterwoude?