De Provinciale Staten hebben op 15 mei besloten om Wouter Kolff (48) aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Dit gebeurde op voorstel van de vertrouwenscommissie. De aanbeveling gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de kandidaat vervolgens voorstelt aan de Koning.

“Ik ben blij dat we als vertrouwenscommissie binnen drie maanden na de profielschetsvergadering op 14 februari onze werkzaamheden hebben afgerond en een advies aan de Provinciale Staten hebben uitgebracht,” zegt Sinan Özkaya, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Profielschets en Vertrouwenscommissie
Op 14 februari 2024 stelden de Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning vast, gebaseerd op het voorstel van de vertrouwenscommissie. Deze profielschets kwam mede tot stand door een enquête onder de inwoners van Zuid-Holland. Meer dan 1000 inwoners dachten mee over het profiel voor de nieuwe commissaris. De vacature ontstond nadat Jaap Smit in oktober bekendmaakte dat hij op 1 september 2024 zou stoppen als commissaris van de Koning.

Verdere Procedure
De procedure voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning is met de aanbeveling van Wouter Kolff door de Provinciale Staten nog niet afgerond. Op basis van deze aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Vervolgens wordt Wouter Kolff bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar benoemd.

Kolff: 'Op 1 september a.s. draagt onze huidige Commissaris van de Koning Jaap Smit na ruim 10 jaar het stokje over. Het is een enorme eer om hem, na bekrachtiging door de ministerraad en benoeming door onze Koning, te mogen opvolgen en mee te bouwen aan een sterke provincie voor bijna 4 miljoen Zuid-Hollanders'. 

Wouter Kolff is sinds september 2017 burgemeester van Dordrecht. Daarnaast is hij voorzitter van het Veiligheidsberaad en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het is de bedoeling om Wouter Kolff op woensdag 4 september 2024 in een bijzondere Statenvergadering te verwelkomen als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.Door: Karin van der Spek
Bron: provincie Zuid-Holland
Foto: Wouter Kolff via Facebook