Onder jongeren zien we veel ongezond gedrag, zoals vapen, alcoholgebruik en problematisch gebruik van sociale media.

Daarnaast lijkt er geen verbetering in de mentale gezondheid van jongeren ná de coronapandemie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ van GGD Haaglanden.

In het najaar van 2023 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs (VO). In totaal hebben ruim 188.000 jongeren een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl, waarvan ruim 6.600 uit regio Haaglanden.

Veel ongezond gedrag
Roken is onder Haaglandse jongeren toegenomen: in 2021 rookte 3% wekelijks en in 2023 5%. Er wordt meer gevapet dan gerookt: 7% van de jongeren vapet wekelijks.

Het advies is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Toch heeft 1 op de 5 jongeren (19%) in Haaglanden recent (in de laatste 4 weken) alcohol gedronken. Maar liefst een kwart van de ouders (26%) vindt het goed dat hun kind drinkt, en nog eens 15% zegt er niets van.

Het risico op problematisch gebruik van sociale media lijkt toe te nemen. Inmiddels loopt bijna 1 op de 7 jongeren (14%) risico op problematisch gebruik van social media, in 2021 was dat nog 1 op de 9 (11%).

In deze monitor is voor het eerst ook naar een aantal andere gedragingen gevraagd, die gezien de actualiteiten relevant zijn om in beeld te brengen. 1 op de 10 jongeren (10%) heeft online gegokt en meer dan een kwart (27%) van de jongeren heeft het afgelopen jaar geld besteed aan loot boxes in games. Loot boxes kunnen verslavend zijn, omdat ze aanzetten tot deelname aan kansspelen. Daarnaast is 8% van de jongeren betrokken geweest bij een vechtpartij, mishandeling of heeft iemand verwond met een mes/wapen.

Aandacht voor mentale gezondheid blijft nodig
Net als in 2021 (74%) voelde drie kwart van de jongeren (75%) zich de afgelopen maand gelukkig, maar relatief meer jongeren ervaren stress (51%) in vergelijking met 2021 (46%). De belangrijkste oorzaak van stress onder jongeren is school of huiswerk (38%). Ook krijgen jongeren vaak stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen (29%).

De vorige meting in 2021 vond midden in de coronaperiode plaats, toen veel maatregelen golden die invloed hadden op het welbevinden van jongeren. De resultaten laten zien dat aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren nodig blijft. Bovendien zijn de huidige maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op de mentale gezondheid van jongeren: bijna een derde (31%) maakt zich (heel) veel zorgen over het klimaat en/of over oorlogen.

Annette de Boer, DPG GGD Haaglanden: "De gezondheid van jongeren gaat achteruit en ongezonde leefgewoonten nemen toe. Dit geldt ook voor onze regio. Aandacht voor preventie is cruciaal, zoals extra inspanningen om het welbevinden op scholen te versterken en het stimuleren van rookvrije plekken. Samenwerking met scholen, ouders en beleidsmakers is essentieel; daarnaast is het belangrijk dat we jongeren betrekken en naar hen luisteren om deze trend te keren."

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Deze monitor is uitgevoerd in het najaar van 2023. De vorige monitor is uitgevoerd tijdens de coronapandemie in 2021. Door de resultaten van beide monitors naast elkaar te leggen, zijn ontwikkelingen over tijd te zien.

Op basis van de resultaten adviseert de GGD de gemeenten in regio Haaglanden bij het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid. De resultaten per gemeente in Haaglanden zijn te vinden op www.gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht GGD Haaglanden.