Natuurlijk Delfland heeft bij de bezwarencommissie van de gemeente Lansingerland gepleit voor minder nachtelijke lichtoverlast door tuinbouwbedrijven.

Volgens de organisatie voldoen deze bedrijven niet aan de wettelijke normen voor nachtverlichting en moeten er maatregelen worden genomen.

Wettelijke normen overschreden
Natuurlijk Delfland wijst erop dat de gemeente Lansingerland, op advies van de DCMR Milieudienst Rijnmond, sinds 2007 meerdere keren toestemming heeft gegeven aan rozenkwekers om de wettelijke normen voor nachtverlichting te overschrijden. Dit gebeurde zelfs nadat in 2017 strengere regels van kracht werden die een lichtafdekkingsnorm van 98% vereisen. Deze goedkeuringen zijn nu opnieuw verlengd voor vijf jaar.

Van mei 2021 tot januari 2024 ontbrak het aan de juiste vergunningen, waardoor de situatie illegaal was. Ondanks deze illegale status, werd er in die periode niet gehandhaafd. Natuurlijk Delfland vindt dat dit de geloofwaardigheid van de milieuwetten ondermijnt en roept op tot handhaving van de wettelijke normen.

Lichtreductie belangrijk voor milieu en gezondheid
De DCMR stelt dat het verschil tussen een lichtreductie van 95% en 98% nauwelijks merkbaar is. Natuurlijk Delfland betwist dit en zegt dat zelfs kleine verbeteringen belangrijk zijn voor dieren zoals vogels, vleermuizen en nachtvlinders, en ook voor mensen. Minder licht in de nacht heeft een positieve invloed op het milieu en de gezondheid van omwonenden.

Natuurlijk Delfland is kritisch over het beleid van de DCMR om langdurige ontheffingen te verlenen. Deze ontheffingen, die nu zelfs voor periodes van vijf jaar worden verleend, zorgen er volgens de organisatie voor dat tuinbouwbedrijven weinig druk voelen om aanpassingen door te voeren en aan de milieunormen te voldoen.

Natuurlijk Delfland begrijpt dat directe veranderingen voor tuinders moeilijk kunnen zijn. Toch pleit de organisatie voor een duidelijke einddatum van de ontheffingen. Op die manier kan een situatie worden bereikt die acceptabel is voor zowel omwonenden als de natuur. De organisatie stelt voor dat toekomstige vergunningen expliciet vermelden dat verdere verlenging na deze periode niet mogelijk is.

Met dit pleidooi hoopt Natuurlijk Delfland een einde te maken aan de langdurige nachtelijke lichtoverlast en bij te dragen aan een betere leefomgeving in de regio Lansingerland.


Door: Karin van der Spek
Bron en foto: Natuurlijk Delfland