Na een aantal moeilijke jaren tijdens de coronapandemie, is het aantal reizigers in 2023 met bijna 6% toegenomen.

HTM ziet duidelijk weer groei in het aantal reizigers, dat nu op zo’n 97% zit ten opzichte van 2019. “Corona heeft onze reisgewoonten ingrijpend veranderd. Doordat meer mensen vanuit huis werken, zien we een nieuwe verdeling van piekmomenten. Maandag lijkt bijvoorbeeld rustiger te blijven dan voorheen, terwijl op dinsdag en donderdag alsook in de weekenden het aantal reizigers op of zelfs boven het niveau van 2019 zit. En we verwachten dat het aantal reizigers in 2024 gestaag zal toenemen.” aldus algemeen directeur Jaap Bierman. “Dankzij een efficiëntere bedrijfsvoering, hebben we het afgelopen jaar met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro kunnen afsluiten.”

Uitdagingen
Net als in andere sectoren in Nederland heeft HTM te kampen met de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Bierman: “Dat heeft ons in 2023 in toenemende mate zorgen gebaard. Het tekort aan personeel zien we vooral in onze rijdiensten en in technische functies. We zetten alles op alles om meer mensen aan te trekken. ”HTM heeft eind 2023 een onderhandelingsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe, ruimere cao waaronder een aanzienlijke loonsverhoging van 22,5% tot en met 2026. “We hopen daarmee niet alleen nieuwe medewerkers aan te trekken, maar ook huidige medewerkers te behouden. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven door ook in te zetten op het verlagen van de werkdruk en te blijven zorgen voor goede werkomstandigheden.”

Betrouwbare dienstregeling
Ondanks de inspanningen om nieuw personeel aan te trekken, heeft HTM in maart 2024 als een van de laatste OV-bedrijven moeten besluiten de dienstregeling tijdelijk licht af te schalen. “We vinden dit vervelend en realiseren ons dat dit leidt tot minder vergoeding van onze opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag omdat we minder rijden dan afgesproken. Maar door het tekort aan personeel hadden we meer onverwachte rituitval dan gewenst. Onze reizigers moeten kunnen rekenen op tram of bus op het aangegeven tijdstip. Daarom konden we helaas niet anders dan de frequentie te verlagen, om de betrouwbarheid van de dienstregeling te borgen.”

Mooie uitdagingen in 2024
Ondanks de soms uitdagende omstandigheden is HTM ambitieus. “In 2023 hebben we meer dan 100 nieuwe elektrische bussen van het type eCitaro besteld bij Daimler Buses Nederland. We kijken uit naar de komst van zowel de 12 meter stadsbussen als de 18 meter gelede bussen inclusief de bijbehorende laadinfrastructuur.” Naar verwachting dit najaar worden de eerste nieuwe elektrische bussen van 12 meter fasegewijs ingezet in de dienstregeling. Gevolgd door de 18 meter gelede bussen aan het einde van dit jaar. Ook bij het tramvervoer zijn belangrijke ontwikkelingen: “Om de komst van onze nieuwe gelijkvloerse trams mogelijk te maken, wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de infrastructuur van de tramlijnen 1, 6 en 12 aangepast. De verbouwing van onze remise Scheveningen is in volle gang en de plannen voor de nieuwe remise Guldenpad (GAVI-terrein) zijn in voorbereiding.”

Wijzigingen Raad van Commissarissen (RvC)
De aandeelhouders van HTM, gemeente Den Haag en MRDH, hebben op 30 mei twee nieuwe commissarissen benoemd. Debby Woesthuis is op dit moment directeur Facilitair Bedrijf bij UMC Utrecht en was voorheen directeur van het busbedrijf van het GVB in Amsterdam. Ze brengt een schat aan ervaring mee die HTM goed kan gebruiken. Bart van den Huijsen is CFO Europe bij Heineken met een ruime ervaring in finance. “We zijn blij met de komst van deze nieuwe twee RvC-leden. Tegelijkertijd nemen we afscheid van Udo Groen, die sinds 2015 voorzitter is van de RvC. Hij heeft dat uitstekend gedaan en we zijn hem veel dank verschuldigd.”, zegt Jaap Bierman. “Peter Dijk, sinds mei 2022 lid van de RvC, is aangesteld als nieuwe voorzitter. Samen met deze nieuwe en reeds zittende commissarissen Sandra Spek en Sjoerd Blüm kijk ik samen met de leden van onze statutaire directie Karen Bosch (operationeel directeur) en Rein ter Horst (financieel directeur) naar een goede voortzetting van de samenwerking.”


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht HTM.